Allt om design – Starkdesign.se

Vad är design?

Design har flera olika definitioner, men brukar användas som ett begrepp för att beskriva ett föremåls formgivning, konstruktion eller skapandeprocess. Det kan gälla hela vägen från idé till färdig produkt. Hänsyn tas till brukarens olika behov och det påverkar både de funktionella kraven och de estetiska kraven som ställs.

Design kan tillämpas på varor, tjänster, miljöer eller till och med processer. Anledningen till att det inte finns någon allmänt accepterad definition av design är att termen har olika betydelser inom olika områden. Design av mjukvara är till exempel helt annorlunda jämfört med design av kläder. Inom ett område kan det primärt fokuseras på utseendet, medan ett annat område kanske fokuserar betydligt mer på användarvänlighet och funktionalitet. Det kan alltså uppstå begreppsförvirring när begreppet lyfts från ett område till ett annat.

Ordet design kommer faktiskt från latinets ”designo”, då med innebörden peka ut, avbilda och framställa. På engelska är den ursprungliga innebörden plan, skiss eller ritning, men har utvecklats till att få en betydligt bredare definition, precis som i svenskan. Internationellt kan man säga att design generellt handlar om konstruktion, formgivning och gestaltning.

Inom konstruktion används design ofta som en del av hela utvecklingsprocessen. Man talar exempelvis om produktdesign och industridesign. Det handlar om mer än bara formgivning utan i regel också hur saker kan tillverkas på ett effektivt sätt, avseende till exempel kostnad och miljöpåverkan. Design ses som en form av problemlösning, där man utnyttjar teknik och vetenskapliga principer för att förbättra utvecklingen.

Inom formgivning används design framför allt för den estetiska utformningen. Det yttre ska vara tilltalande, men det kan också handla om att optimera materialåtgången och att se till att formen verkligen fungerar bra för det avsedda användningsområdet. Gränsen mellan formgivning, konst och design är inte helt tydlig, vilket inte minst beror på att design används så generellt. Design av en park eller byggnad är inte direkt att likställa med design av en hantverksprodukt, även om designers kan använda samma begrepp och termer. Material, form och färg är till exempel viktiga element de arbetar med för att uppnå lyckade slutresultat.

När det kommer till olika typer av filosofier använder man också begreppet design. De flesta av oss har säkert hört talas om termer såsom ”hållbar design” eller ”ekologisk design”. Då avser man snarare det övergripande målet med designen. Ett bra exempel på designfilosofi är den populära ”KISS-principen” (akronym för engelska Keep It Simple, Stupid!). Det handlar om att man ska försöka uppnå enkel design, då komplex design kan leda till många oönskade problem. Sådana designfilosofier används frekvent inom mjukvaruutveckling och strategisk planering, men kan tillämpas på det mesta.

För att summera är design ett vitt begrepp. Trots de många infallsvinklarna ovan är det mer av att skrapa på ytan, då begreppet har nästan obegränsade användningsområden. I dagligt tal kan man nog ändå påstå att design oftast brukas synonymt med formgivning och skapande. Man stöter ofta på termer som grafisk design, modedesign, webbdesign och så vidare. Personer som jobbar inom dessa områden brukar föredra att kalla sig designers. Det är inte på något sätt en dum idé, då begreppet täcker in oerhört mycket.